Podmínky soutěže Facebook

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je Leona Šebestová, Havlíčkova 1060, Dubňany 696 03, IČO: 49937316. Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

  • soutěže se může zúčastnit každý, kdo je vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese: www.facebook.com/terms.php;
  • věk soutěžícího musí být minimálně 18 let;
  • soutěžící musí mít trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku;
  • dodržování těchto pravidel soutěže.
JAK SOUTĚŽIT

Doba trvání soutěže je určená vždy ve zveřejněném příspěvku.

Do soutěže se obvykle můžete zapojit přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním či zasláním soutěžního příspěvku. Přesný pokyn naleznete v soutěžním příspěvku.

Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a v rámci jedné soutěže má nárok jen na jednu výhru.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

JAK VYBEREME A VYHLÁSÍME VÝHERCE

Výherce vybereme způsobem, který bude předem stanovený a uvedený v soutěžním příspěvku, a také nejpozději do 14 dní od uvedeného data konce soutěže. Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na stránce https://www.facebook.com/sklepskalak.

Výherce nás musí kontaktovat zprávou do 14 dnů od vyhlášení soutěže, jinak výhra propadá pořadateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Výhru poté pošleme nejpozději do 14 dní od přihlášení výherce. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. V případě nedostupnosti si výherce může předem domluvit s vyhlašovatelem dobu doručení výhry.

OSTATNÍ PODMÍNKY

V případě důvodného podezření z podvodu nebo jiné nekalosti, můžeme soutěž ukončit či pozastavit nebo libovolně pozměnit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či dobrými mravy.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zde zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil. Dále viz Ochrana osobních údajů.

Ocenění Nejúspěšnější rodinné vinařství

Nedávno jsme byli v rámci soutěže Vinař roku 2022 ocenění jako Nejúspěšnější rodinné vinařství České republiky pro rok 2022.

Více si můžete přečíst ZDE.

x